Akademija znanja, Budva Crna Gora

Slobodan pristup informacijama

Ovdje možete preuzeti dokumenta:

Rješenje Centru za građansko obrazovanje

Centar za građansko obrazovanje, Zahtjev za slobodan pristup informacijama

 

VRSTE INFORMACIJA U POSJEDU DRUŠTVA

Javne evidencije

  • Djelovodnik;
  • evidencija zaposlenih u Društvu;
  • evidencije o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti;
  • arhivska knjiga;
  • evidencija registarskog i arhivskog materijala predatog Državnoj arhivi

 

Rješenja o slobodnom pristupu informacijama

 

 

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112