Akademija znanja, Budva Crna Gora

Kancelarije, učionice, kabineti i kancelarije

Akademija znanja je moderni komercijalni centar u Budvi. 

Aktuelnosti