Akademija znanja, Budva Crna Gora

Prostorije

 

                                                             PRIZEMLJE

A1

18,78 m2

 

DRUŠTVO ZA OBRAZOVANJE I RAZVOJ "INESKA"  DOO KOTOR

bobanako@gmail.com

 

A2

21,39m2

KANCELARIJA FAKULTETA ZA BIZNIS I TURIZAM

info@fbt-budva.me

 fbtbd@t-com.me

CAFFÉ - BAR

57,93m2

"LA FAMILIA", BUDVA

slobodanbd11@gmail.com

 

A3

59,72m2

 

PROSTORIJE GRADSKE BIBLIOTEKE

bibliotekabd@t-com.me

 

A4

57,37m2

PROSTORIJE GRADSKE BIBLIOTEKE

bibliotekabd@t-com.me

A5

13,92m2

 TEHNIČKA PROSTORIJA AKADEMIJE ZNANJA 

A6

13,76m2

KANCELARIJA GRADSKE BIBILIOTEKE

bibliotekabd@t-com.me

 A7

113,58m2

 STUDENTSKA SLUŽBA

info@fbt-budva.me

fsklbudva@gmail.com

 

A8

100,14m2

PROSTORIJE BIBLIOTEKE

A9

36,24m2

PROSTORIJE BIBLIOTEKE

A10

39,57m2

PROSTORIJE BIBLIOTEKE

A11

30,70m2

ČITAONICA

A 12

9.45m2

PORTIRNICA

 

 

                                                             I SPRAT

B1

45,75m2

DOO YAHCT DISKAVERY

monikol@ukr.net

 

B2

50,08m2

DOO YAHCT DISKAVERY

monikol@ukr.net

 

 

 

B3

46,36m2

 

DEPO BIBLIOTEKE

 

B4

45,66m2

 

 

KANCELARIJA AKADEMIJE

Savjetnik zas pravne poslove

Miloje Nišavić

Službenik za javne nabavke

az.danijela.jokic@gmail.com

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

B5

27,36m2

ITALIAN STYLE

Italianstyle.bd@gmail.com

B6

26,78m2

KANCELARIJA BIBLIOTEKE

bibliotekabd@t-com.me

B7

38,18m2

DOO “Minmedia”, Budva

hello@minmedia.me

 

B8

80.16m2

  DEPO BIBLIOTEKE

B9

58,36m2

 

DEPO BIBLIOTEKE

 

 

B10

58,65m2

 DEPO BIBLIOTEKE

B11

18,18m2

POSLOVNI SEKRETAR AKADEMIJE

akademijaznanjabd@gmail.com

az.branka.radaca@gmail.com

 

B12

18,30m2

 TEHNIČKA SOBA AKADEMIJE ZNANJA

Referent za tehnička pitanja

az.dragan.lopusina@gmail.com

B13

79,22m2

MUST Budva

ilknurilke@hotmail.com

B14

37,85m2

KANCELARIJA  AKADEMIJE ZNANJA

Izvršna direktorica

Valentina Bellenger

az.valentina.bellenger@gmail.com

B15

26,46m2

MAST Budva

info@mitim.me

B16

27,15m2

KANCELARIJA SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

 

                                                                II SPRAT

C1

75,96m2

UNIVERZITET "ADRIATIC" - BAR - FAKULTETET ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNIKACIJE I LOGISTIKU BUDVA

fsklbudva@gmail.com

C2

38,12m2

UČIONICA SAOBRAĆAJNOG  FAKULTETA

fsklbudva@gmail.com

C3

76.14m2

DOO "OTPADNE VODE", DOO

office@otpadnevode.me

C4

27,17m2

 

"HIGH MARKETING" DOO PODGORICA

highmarketing13@gmail.com

C5

26,73m2

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE “WAVES”

waves@t-com.me

C6

42,04m2

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE “WAVES”

waves@t-com.me

C7/C8

149.07m2

MALI AMFITEATAR

C9/C10

223,12m2

VELIKI AMFITEATAR

C11

41,03m2

ŠKOLA ZA STRANE JEZIKE “WAVES”

waves@t-com.me

C12

26,54m2

"Ace Accountancy"

contacs@aceaccountancy.me

 

C13

26,85m2

KANCELARIJA FAKULTETA ZA SAOBRAĆAJ, KOMUNIKACIJE I LOGISTIKU BUDVA

fsklbudva@gmail.com

 

                                                            III SPRAT

D1

75,82m2

 UČIONICE FAKULTETA ZA BIZNIS I TURIZAM fbtbd@t-com.me

D2

38,13m2

 

UČIONICE FAKULTETA ZA BIZNIS I TURIZAM f

D3

75,96m2

 

UČIONICE FAKULTETA ZA BIZNIS I TURIZAM f

D4

27,21m2

KANCELARIJA FAKULTETA ZA BIZNIS I TURIZAM

dekan@fbt-budva.me

info@fbt-budva.me

D5

26,84 m2

Sveti Stefan Hoteli

infosvetistefanhoteli@gmail.com

 

 

 

D6

41,82m2

 "SVETI STEFAN" AD

infosvetistefanhoteli@gmail.com

D7/D8

146,97m2

MALI  AMFITEATAR

D9/D10

218,92m2

VELIKI AMFITEATAR

D11

41,18m2

NVO "Novo doba"

D12

26,61

DOO"Peremena robots" Budva

zinin.samara@gmail.com

 

D13

27,01m2

 

DOO "Azimut geo", Budva

nikola.vojinovic@azimutgeo.me

 

 

 

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com