Akademija znanja, Budva Crna Gora

Javni pozivi

25.03.2024. god- Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

18.03.2024. god- Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

17.12.2021. god- Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

24.11.2021.god - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

03.09.2021. god - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

18.06.2021. god - Javmi poziv za davanje u zakup poslovnog prostora prikupljanjem ponuda

24.09.2020. god - Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Javnom pozivu za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljenjem ponuda br. 671/1 0d 14.09.2020.god.

14.09.2020. god- Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda br. 671/1

10.09.2020.god - Odluka o izboru najboljeg ponuđača za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda br. 649/1 od 04.09.2020. god.

04.09.2020.god - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda br.649/1

31.07.2020.god - Odluka o izboru najboljeg ponuđača po javnom pozivu za davanje u zakup poslovnih prostora br. 540/1 od 22.07.2020.god.

 

22.07.2020. god - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda, br. 540/1 od 22.07.2020.god.

07.06.2020.god - Javni poziv  za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda br. 485/1 od 06.07.2020. god.

18.06.2020 - Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Javnom pozivu za davanje u zakup poslovnih prostora br.386/1 od 08.06.2020.god.

08.06.2020 - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

19.05.2020 - Javni poziv za davanje u zakup poslovinih prostora i parking prostora prikupljanjem ponuda

18.02.2020 - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

12.11.2019. god - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

03.10.2019.god - Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Javnom pozivu  broj 628/1 od 17.09. 2019. god.

17.09.2019 - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

03.09.2019 - Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača po Javnom pozivu broj 582/1 od 23. 08. 2019.

23.08.2019 - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

08.08. 2019 - Javni poziv za prikupljanje ponda za davanje u zakup poslovnog prostora

31.05.2019 - Javni poziv za davanje u zakup poslovnog prostora

9.03.2019. god - Odluka  o izboru najboljeg ponuđača po Javnom pozivu za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda  broj 124/1 od   26.02.2019. god.

26.02.2019. god - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem punuda

25. 10. 2018 - Javni poziv za davanje u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda

13.11.2018 - Odluka o izboru najboljeg ponuđača po Javnom pozivu za  davanje  u zakup poslovnih prostora prikupljanjem ponuda broj 834/1 od 11.10.2018. godine

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com