Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > "Živo nasljeđe" pobralo aplauz i pohvale

21.11.2014.

"Živo nasljeđe" pobralo aplauz i pohvale

„RTV Budva i produkcijska kuća „Mebius film“, uz pomoć Ministarstva za kulturu Crne Gore, realizovala je projekat kojim se želi očuvati i u široj javnosti predstaviti istinska vrijednost istorijskog i kulturnog nasljeđa Crne Gore, na savremen način“ – kazao je na premijeri  filma „Živo nasljeđe“, koja je sinoć održana u Akademiji znanja u okviru Budvanskih novembarskih dana direktor RTV Budva dr Dragan Klarić. On je istakao interes i društvenu odgovornost medija za korišćenje i promociju ogromne vrijednosti kulturne baštine Crne Gore, a  jedan od ciljeva  filma „Živo nasljeđe“ je da u mladim ljudima probudi želju za upoznavanjem  vlastitog nasljeđa,  i odu korak dalje – da prepoznaju privilegiju pripadanja ovom prostoru , budu ponosni i prenesu poruku.

Direktor Klarić izrazio je uvjerenje da će „Živo nasljeđe“ naći put ne samo do domaće publike, nego i izvan granica naše zemlje.

Film „Ži­vo na­slje­đe” sni­mljen je pre­ma sce­na­ri­ju Mi­ra­ša Mar­ti­no­vi­ća, u re­ži­ji Fa­ru­ka So­ko­lo­vi­ća i pro­duk­ci­ji „Me­bi­us fil­ma” i Ra­dio Te­le­vi­zi­ja Bu­dva. Go­vo­ri o šest za­ko­nom za­šti­će­nih ne­ma­te­ri­jal­nih kul­tur­nih do­ba­ra - Bo­ke­škoj mor­na­ri­ci, Do­brot­skoj čip­ki, kul­tu Sve­tog Vla­di­mi­ra, Fa­ši­na­di, iz­ra­da ču­no­va na Ska­dar­skom je­ze­ru i ma­ni­fe­sta­ci­ji Bo­ke­ška noć, uz op­šti osvrt na ne­ma­te­ri­jal­nu kul­tur­nu ba­šti­nu Cr­ne Go­re. 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com