Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Završna konferencija projekta NETCET - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredine

15.12.2015.

Završna konferencija projekta NETCET - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredine

Direktor Akademije znanja mr Miško Rađenović i  i direktor Instituta za biologiju mora dr Mirko Đurović, kao predstavnici Instituta i Opštine Budva, prisustvovali su završnoj konferenciji u sklopu projekta NETCET – mreže za zaštitu morskih  kornjača.

Pored Instituta za biologiju mora iz Kotora, kao vodećeg partnera, Opština Budva je pristupila u NETCET – mreži gradova i, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, pridružila se grupi od 30 jadranskih gradova koji su iskazali interes da u budućem periodu više pažnje posvete zaštiti životne sredine, prevashodno u lokalnim sredinama, sa akcentom na zaštitu morskih sisara i morskih kornjača u Jadranskom moru.

Učešće na završnoj konferenciji bila je prilika da se predstavnici gradova upoznaju, razmijene mišljenja i pokušaju da nađu zajednički interes u budućoj saradnji, kako na polju zaštite morskog ekosistema, tako i u drugim  oblastima od zajedničkog interesa.

Završna konferencija projekta  NETCET  - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredineZavršna konferencija projekta  NETCET  - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredineZavršna konferencija projekta  NETCET  - više pažnje posvetiti očuvanju životne sredine

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com