Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > U četvrtak Skupština TO Budva

10.04.2017.

U četvrtak Skupština TO Budva

Predsjednik opštine Budva Dragan Krapović sazvao je Izbornu skupštinu Turističke organizacije opštine Budva za  13. april (četvrtak) 2017. god, koja će se održati u Akademiji znanja, sa početkom u 10 sati.

Predložen je sledeći Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i Dnevnog reda;

2. Izbor Verifikacione i Kandidacione komisije i verifikacija mandata članova Skupštine Turističke organizacije opštineBudva;

3. Izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva, zapisničara, lica za ovjeru zapisnika);

4. Razrješenje članova Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva;

5. Razrješenje članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Budva;

6.Izbor i imenovanje članova Izvršnog odbora Turističke organizacije opštine Budva;

7. Izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Turističke organizacije opštine Budva;

8. Razno.

Stručna služba Turističke organizacije opštine Budva otpočeće identifikaciju i evidenciju članova Skupštine i punomoćnika u 9:30 sati, na dan i mjesto održavanja Skupštine, a na osnovu ličnih isprava, a punomoćnika na osnovu ovjerenih punomoćja i ličnih isprava.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com