Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Tribina “Podrška djeci sa stranih govornih područja”

24.04.2023.

Tribina “Podrška djeci sa stranih govornih područja”

Centar za razvoj i kulturu govora ,,Znakovi” Budva,  organizovače u Akademiji znanja  u četvrtak 27. aprila 2023, sa početkom u 17:00h,  tribinu  pod nazivom “Podrška djeci sa stranih govornih područja”.

Tribina bi se u okviru projekta “Igra koja spaja”.  Cilj je pružanje podrške djeci koja su došla sa stranih govornih područja i nastavljaju svoje obrazovanje u budvanskim školama i vrtićima, kao i njihovim roditeljima koji se suočavaju sa s brojnim izazovima prilikom prilagodjavanja na novu sredinu.

Nevladina organizacija „Znakovi“. u partnerstvu sa Udruženjem roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju ,,Puževa kućica" i NVO „Bedemi“ Budva, sprovodi projekat ,,Igra koja spaja“, podržan od strane Komisije za dodjelu sredstava nevladinim organizacijama Opštine Budva. Jedna od projektnih aktivnosti jeste i tribina na kojoj žele okupiti relevantne stručnjake iz područja obrazovanja, socijalne zaštite i drugih srodnih područja kako bi razgovarali o najboljim primjerima iz prakse za pružanje podrške ovoj djeci, te radi lakše integracije u našu zajednicu.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com