Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Tender za davanje u zakup prostorija u komercijalne svrhe

16.05.2012.

Tender za davanje u zakup prostorija u komercijalne svrhe

Akademija znanja D.O.O
Broj165/1
Budva: 15.05.2012.god.

Na osnovu Odluke Odbora direktora broj 158/1 od 09.05.2012.godine DOO „Akademija znanja“ objavljuje se :                                

JAVNI POZIV

Za davanje u zakup prostorija DOO „Akademija znanja“ u komercijalne svrhe

1. Predmet ovog poziva je prikupljanje ponuda za zakup sljedećeg prostora:    
površina 
 prizemlje
I sprat 
POČ.CIJENA PO  m2 u €(bez PDV)  
 ROK ZAKUPA 
kancelarija 
 22.00m2
    1
 -
  10.00
 3 god.  
 kancelarija
  21.00m2
    1
 -
  10.00
 3 god.  
 kancelarija
 28.00m 
    -
 1
    9.00
 3 god.  
 kancelarija
 39.50m2 
     -
 1
   9.00
 3 god.  

 


                   POVRSINA II SPRAT   POČ.CIJENA PO m2 U €(bez PDV)             ROK ZAKUPA 
kancelarija    28.00m2                 3             8.00                                                5 godina

2. Ponuda treba da sadrži:

1. Tačan naziv i podatke o ponuđaču,                                                                                                                                                                                                                                                          

2. Cijenu zakupa po m2 izraženu u € (eurima) i uslove zakupa,                               

3. Oznaku poslovnog prostora na koji se ponuda odnosi,  

3. Priložena dokumenta moraju biti originali ili ovjerene kopije od nadležnog organa i ne starije od 6 mjeseci od dana objavljivanja javnog poziva.

4.  Predmetne nepokretnosti biće date u zakup ponuđaču sa najpovoljnijom ponudom koja će biti izabrana na osnovu visine ponuđene zakupnine na mjesečnom nivou, ukoliko ispunjava i druge uslove predviđene Javnim pozivom.

5. Pravo učešća na Javnom pozivu imaju sva privredna društva iz zemlje i inostranstva. 

6. Ponuđači dostavljaju ponude svakog radnog dana od 8 do 15 sati zaključno sa 25. 05. 2012. godine do 12 časova u prostorijama DOO“Akademija znanja“,ul. Žrtava fašizma bb Rozino,Budva. 

7. Javno otvaranje zapečaćenih koverti će biti održano dana 30.05.2012.godine sa početkom u 11 časova u prostorijama DOO „AKADEMIJA ZNANJA“.                                                                                                               Vd Direktor,                               
                                                                                                            Miško Rađenović
 

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com