Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Stručni seminar: Izmjene računovodstvenih, poreskih i revizorskih propisa

1.02.2017.

Stručni seminar: Izmjene računovodstvenih, poreskih i revizorskih propisa

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore organizuje u  srijedu  1.02.2017. godine u Akademiji znanj, II sprart, sala C8,  stručni seminar  koji se odnosi na izmjene računovodstvenih, revizorskih i poreskih propisa.

Seminar počinje u 10 h.

Agenda:

10:00 -11:30h

Miomir M. Mugoša, Direktor Poreske Uprave Crne Gore
Nataša Damjanović, Načelnik PJ Budva

:: Zakon o reprogramu poreskog potraživanja (omogućava plaćanje poreskih obaveza na rate) ::

11:30 – 12:30h
Milena Golubović, ISRCG

 • Kratka prezentacija izmjena poreskih propisa (PDV, porez na dobit, porez na dohodak fizičkih lica i zakon o akcizama)

Milan  Ivanović, Samostalni savjetnik I – Poreska uprava Crne Gore

 • Pitanja i odgovori vezano za primjenu navedenih poreskih poreskih propisa

12:30 – 12:45h Pauza

12:45 – 13:45h
Danijela Šuković, načelnica Direkcije za poslove zaštite na radu – Ministarstvo rada i socijalnog staranja

 • Sistem zaštite na radu u Crnoj Gori
 • Normativna uređenost
 • Prava, obaveze i odgovornosti poslodavaca i zaposlenih
 • Stručni ispit zaštite i zdravlja na radu (obaveza da poslodavci imaju zaposlenog sa ovim ispitom)
 • Obavljanje poslova zaštite i zdravlja na radu
 • Izvještaji
 • Kaznene odredbe (od 1.000 do 20.000 €)

13:45 – 14:45h
Mladen Vlahović, Samostalni savjetnik, Direkcija za računovodstvo i reviziju – Ministarstvo finansija

Igor Pavićević, ISRCG

 • Zakon o reviziji
 • Zakon o računovodstvu

14:45 – 15:45h
Darka  Džabasan, Načelnica Direkcije za penzijsko i invalidsko osiguranje, Irena Obradović, samostalni savjetnik I

– Ministarstvo rada i socijalnog staranja

 • Primjena bilateralnih ugovora o socijalnom osiguranju

Pitanja i odgovori poslije svakog predavanja.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com