Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Sjednica SO Budva

1.12.2015.

Sjednica SO Budva

23. sjednica Skupštine Opštine Budva, zakazana je za utorak, 1. decembar 2015. godine, sa početkom u 11 časova, u zgradi Akademije znanja.

DNEVNI RED:

1. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o budžetu opštine Budva za 2015. godinu
2. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o saradnji na organizaciji“ SEA DANCE“ ljetnjeg muzičkog festivala (2016-2026)
3. Predlog Odluke o izmjeni i dopune Programa uređenja prostora Opštine Budva za 2015. godinu
4. Predlog Odluke o izmjeni i dopune Programa investicionih aktivnosti Opštine Budva 2015. godinu
5. Predlog Odluke o boravišnoj taksi Opštine Budva
6. Predlog Odluke o dopuni Odluke o određivanju naziva, trgova i ulica opštine Budva
7. Predlog Rješenja o davanju saglasnosti (UP-29 LSL” Komoševina I”)
8. Predlog Rješenja o saglasnosti na Izmjene i dopuna Finansijskog plana Turističke organizacije Opštine Budva za 2015. godinu

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com