Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Sjednica SO Budva u petak 17. marta

7.03.2017.

Sjednica SO Budva u petak 17. marta

Peta sjednica SO Budva  biće održana u  petak, 17. marta , sa poćetkom u 10h, u Akademiji znanja.

Dnevni red sadrži 54 tačke, među kojima su predlozi Programa rada SO Budva za 2017. godinu, te Odluke o donošenju izmjena i dopuna Urbanističkog projekta Turističko naselje Smokvica.

Jedan broj odluka odnosi se na prenos prava na nepokretnosti radi formiranja urbanističke parcele, na davanje  saglasnosti na gradnju na dijelu urbanističke parcele, a biće razmatrani i izvještaji o radu svih obrazovnih ustanova sa područja naše opštine.

Tokom 5. sjednice raspravljaće se i o naknadama za rad odbora direktora Mediteranskog sportskog centra , Sportsko - rekreativnog centra, savjeta Muzeji i galerije, Narodne biblioteke i Grad teatra. Nekoliko tačaka dnevnog reda biće posvećeno razrješenjima i imenovanjima, između ostalih biće imenovani vršioci dužnosti izvršnih direktora Vodovod i kanalizacija i Komunalno, Marko Radoman i Rade Bauk.

Odbornici će razmatrati zaključke o usvajanju izvještaja o radu i izvještaja o finansijskom poslovanju za 2015. godinu, te rješenja o davanju saglasnosti na programe rada i finansijske planove 2017. godine, javnih ustanova Muzeji i galerije i Narodna biblioteka Budva, kao i zaključak o prihvatanju Izvještaja o radu i Izvještaja o finansijskom poslovanju za 2015. godinu Javnog lokalnog emitera RTB.

Dnevni red možete pogledati na linku:

http://www.budva.me/sjednice-skup%C5%A1tine-op%C5%A1tine-budva 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com