Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Sjednica SO Budva 11. maja po hitnom postupku

9.05.2017.

Sjednica SO Budva 11. maja po hitnom postupku

Predsjednik SO Budva Đorđije Vujović zakazao je sjednicu lokalnog parlamenta po hitnom postupku za 11. maj u 10 sati u Akademiji znanja.

Na dnevnom redu 8.sjednice je 11 tačaka i to sedam predloga rješenja o imenovanju članova odbora za finansije, privredu i razvoj, za društvene djelatnosti, Statut i propise, za izbor i imenovanja i komunalno-stambenu djelatnost, dva o imenovanju predsjednika odbora za izbor i imenovanje i komunalno-stambenu djelatnost, te po jedan predlog rješenja o razrješenju predsjednika Odbora za komunalno-stambenu djelatnost i o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju odbornika SO Budva koji će prisustvovati pri sklapanju braka.


 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com