Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > PZU Apoteka BENU organizuje edukaciju za zaposlene

9.06.2017.

PZU Apoteka BENU organizuje edukaciju za zaposlene

Edukacija  za zaposlene u PZU Apoteka BENU  biće održana u Akademiji znanja 13.06. 2017. g. u sali B10, u  dva termina: I grupa od 9:30-12:30h i IIgrupa od 16-19h.

Teme edukacije su korporativne, a predavači interni, odnosno iz PZU Apoteka BENU iz Srbije.

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com