Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Putni nalozi

3.10.2016.

Putni nalozi

U skladu sa članom 32 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, DOO "Akademija znanja" ima obavezu da na sedmodnevnoj osnovi putne naloge objavljuje na svom sajtu i to od dana raspisivanja do dana održavanja izbora.

Obavještavamo  vas da je u proteklih 7 dana izdati putni nalozi:

- Br.. 644852 za relaciju Budva - Sveti Stefan -  Budva;

- Br.. 644853 za relaciju Budva-  Podgorica-  Budva;

- Br.. 644854 za relaciju Budva - Podgorica -  Budva;

- Br.644855 za relaciju Budva -  Podgorica -  Budva.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com