Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Promocija zbirke poezije Radomira Uljarevića

28.06.2019.

Promocija zbirke poezije Radomira Uljarevića

Promocija zbirke poezije Radomira Uljarevića

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 33 475 281

+382 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com