Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Promocija romana Pas i kontrabas autora Saše Ilića

28.02.2020.

Promocija romana Pas i kontrabas autora Saše Ilića

Promocija romana Pas i kontrabas autora Saše Ilića

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com