Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Promocija knjige Obične stvari autorke Božene Jelušić

19.11.2019.

Promocija knjige Obične stvari autorke Božene Jelušić

Promocija knjige Obične stvari autorke Božene Jelušić

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com