Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Promocija knjige Brajići da se ne zaboravi

14.05.2019.

Promocija knjige Brajići da se ne zaboravi

Promocija knjige Brajići da se ne zaboravi

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 33 475 281

+382 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com