Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Projekat Muzej korupcije

8.03.2017.

Projekat Muzej korupcije

Muzej korupcije (MK), virtuelna regionalna platforma sa stvarnim primjerima zloupotreba javnih funkcija i ljudske pokvarenosti, kao jedinstvena umjetnička inicijativa koja se razvija na teritoriji Opštine Budva, biće predstavljena u petak 10. marta 2017. godine počev od 19 sati, u prostoru JU Narodna biblioteka Budve na Akademiji znanja.

Muzej korupcije je interdisciplinarni projekat iniciranja formiranja kolekcije mehanizama korupcije, kako u pravnom tako i u etičkom smislu, a kroz praktični, teorijski i kritički osvrt, uz upotrebu savremenih muzeoloških metoda. Cilj Muzeja korupcije je da proširi polje percepcije korupcije na (ne)spremnost građana i građanki da rade na dobrobit zajednice. Korupcija je, kako to opominju već istraživanja javnog mnjenja, drugi na najznačajniji problem sa kojima se suočavaju građani i građanke u Crnoj Gori, odmah poslije siromaštva.

Predstavljanje Muzeja korupcije je prilika da svi zainteresovani svojim prijedlozima i komentarima, ali i kritikama, doprinesu oblikovanju platforme Muzeja koja je u izradi (www.muzejkorupcije.org). Takođe, to je i prilika da se prilože eksponati za muzejsku postavku, gdje će biti svjedočanstvo jednog doba, ljudi i radnji.

Virtuelni Muzej korupcije jeste javno vlasništvo i javno dobro, platforma otvorena za nove eksponate u budućnosti.

Projekat Muzej korupcije realizuje NVO Za druga iz Petrovca u saradnji sa NVO Agora iz Budve, a podržao ga je Centar za građansko obrazovanje (CGO) kroz program «Misli lokalno – djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou», koji CGO vodi sa partnerima NVO Bonum, NVO Inkubator i NVO CIN, a finansira Delegacija EU u Crnoj Gori.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com