Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Predstavnici Agencije za investicije u posjeti Akademiji znanja

23.02.2022.

Predstavnici Agencije za investicije u posjeti Akademiji znanja

Vd direktor Agencije za investicije Mladen Grgić i  pomoćnik direktora Andrej Lakić posjetili su Akademiju znanja Budva i razgovarali sa izvršnom direktoricom Valentinom Bellenger i predsjednikom  Upravnog odbora Aleksandrom Franetom o potrebama Akademije u domenu investicionih ulaganja.

Razgovarano je o mogućnosti pribavljanja privremene upotrebne dozvole, s razlogom što je za dobijanje konačne potrebno da se okonča postupak  koji je Opština Budva pokrenula protiv “Cijevne komerc”.

Ovim bi se konačno stekla  mogućnost da otpočne sa radom privatna E - Gimnazija, a takođe bi se mogle otvoriti katedre pojedinih fakulteta, koji su već izrazili svoju zainteresovanost.

Bilo je razgovora i o mogućnostima stavljanja u funkciju četvrtog sprata Akademije, kao i pribavljanja saglasnosti za postavljanje solarnih panela, koje će donirati turska kompanija.

U dijelu javno - privatnog partnerstva,  razgovarano je o valorizaciji placa u blizini Akademije čiji je vlasnik Opština Budva, ukoliko bi Skupština opštine dala svoju saglasnost i podršku.

Na pomenutom platou mogao bi se izgraditi novi objekat, studentski dom.

Izgradnjom takvog objekta proširila bi se ponuda Akademije znanja, jer bi se omogićilo održavanje kongresa, boravka studenata i gostujućih profesora.

Posebno je istaknuto da bi se, time, otvorila nova radna mjesta, odnosno mogućnosti zaposlenja mladih ljudi, što je neophodo i prioritetno.

 

Predstavnici Agencije za investicije u posjeti Akademiji znanja

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com