Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Predavanje:"Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj"

27.10.2014.

Predavanje:"Stanje i perspektive razvoja u Republici Hrvatskoj"

U organizaciji Fakulteta za biznis i turizam Budva i Akademije znanja, danas je u prostorijama amfiteatra održano gostujuće predavanje redovnog profesora Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof. dr Vlada Galičića, na temu “Stanje i perspektivne razvoja turizma u Republici Hrvatskoj”.

 Koristeći svoje bogato akademsko i privredno iskustvo u turizmu, prof. Galičić je prisutnima približio najprije savremene turističke tendencije u svijetu, a zatim je slikovito prikazao najnovije pokazatelje o turizmu u Republici Hrvatskoj. 

Studentima, ali i svim prisutnima, bilo je vrlo lako da se povežu sa slikom hrvatskog turizma koju je dao prof. Galičić,  kao  i da na kvalitetan način razmijene sopstvena iskustva.

Na kraju predavanja, prof. Galičić ohrabrio je studente da ne odustanu, nego da nastave razvijanje rada u turizmu i turističke djelatnosti uopšte.

Predavanje:Predavanje:Predavanje:Predavanje:Predavanje:

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com