Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Predavanje: Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja

15.12.2014.

Predavanje: Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja

Sekretarijat za društvene djelatnosti Opštine Budva organizuje  javno predavanje koje će održati Danijela Brajković, psihološkinja, 16. decembra (utorak) u 13.00, u Akademiji znanja, a u okviru projekta „Mentalno zdravlje u zajednici“ koji Centar za mlade – Proactive realizuje u saradnji sa Opštinom Budva, Sekretarijatom za društvene djelatnosti i Kancelarijom za prevenciju bolesti zavisnosti i mlade. Tema predavanja: “Zaštita i unapređenje mentalnog zdravlja".

 

Danijela Brajković je radila kao psihološkinja u Kliničkom centru Crne Gore na Klinici za psihijatriju i Institutu za bolesti djece (razvojno savjetovalište) i JZU Dom zdravlja Podgorica- Centar za djecu sa posebnim potrebama. Bavila se psihološkom dijagnostikom, savjetovanjem, tretmanom raznih psihičkih oboljenja i problema, kako kod odraslih, tako i kod djece, sa posebnim naglaskom na praktičnu primjenu psihodijagnostičkih instrumenata. Trenutno se bavi psihologijom u penološkom tretmanu.

 

Zdravlje je jedna od temeljnih vrijednosti u životu čovjeka, a značajnu komponentu opšteg zdravlja i čovjekove dobrobiti čini i mentalno zdravlje. Na veliku žalost stručnjaka, jedna od karakteristika prosječne osobe savremenog doba je nedovoljna briga o mentalnom zdravlju, a time i nepostizanje potpunog, i na duže vrijeme, psiho-fizičkog blagostanja. U skladu sa navedenim, predavanje je usmjereno na upoznavanje pojedinca sa konceptom mentalnog zdravlja, na njegovu promociju i očuvanje, kao i na prevenciju, rano prepoznavanje i adekvatne tretmane duševnih poremećaja, a sve sa ciljem podizanja svijesti i odgovornosti pojedinca za sopstveno psihičko i fizičko zdravlje.

 

 

 

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com