Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Predavanje na temu Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja droga

25.02.2022.

Predavanje na temu Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja droga

Predavanje na temu Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja droga,  koje je danas održano u Akademiji znanja, organizovali su CB Budva, Druga osnovna škola i ova ustanova.

 

Kroz predavanje i prezentaciju,  policijski inspektor  Goran Vujović kazao je:

 “Današnje predavanje sprovodi se  u sklopu naših planskih aktivnosti, kroz akciju “Mladost”, a koje organizujemo u svoim školama na području Budve”.

Poruke i pouke ovakvih predavanja su brojne, a Vujović je izdvojio:

“Kao najznačajnija od njih  bila bi da je najopasnija droga ona koja se prvi put proba, i to obično iz radoznalosti.”

 

O načinima suzbijanja djelovanja dilera droga, prevashodno u blizini škola, kazao je da je to aktivnost gdje treba svi da damo svoj doprinos, ne samo Centar bezbjednosti, nego i čitava društvena zajednica, u cilju što potpunije i efikasnije borbe protiv  dilera opojnih droga.

O konzumiranju droge i izloženosti mladih na teritoriji naše opštine, Vujović je kazao da , s obzirom da je naša opština mala, ta izloženost nije toliko prisutna kao u večim opštinama, ali nije ni zanemarljiv,  tako da se toj problematici posvećujemo u značajnoj mjeri.

 

Direktorica Druge osnovne škole Nataša Radonić podsjetila je na ranije aktivnosti, a o predavanju u Akademiji:

“Ovo je samo jedna u nizu aktivnosti koje JU Druga osnovna škola organizuje u saradnji sa Akademijom znanja i Centrom bezbjednosti Budva. Samo zajedničkim djelovanjem svih odgovornih institucija, možemo uticati na razvijanje i njegovanje pozitivnih osobina ličnosti naše djece, svesti negativne pojave na najmanju mjeru, u interesu šire zajednice.”

Izvršna direktorica Akademija znanja Valentina Bellenger sa zadovoljstvom je konstatovala:

“Ovoliko prisustvo mladih ljudi na ovu izuzetno važnu temu, potvrđuje da su ovakve aktivnosti neophodne, a Akademija znanja jeste i ubuduće će biti podršksa i partner u njihovoj realizaciji.

Sačuvati zdravlje, i fizičko i mentalno, oduprijeti se negativnim pojavama, okrenuti se obrazovanju i zdravim stilovima života, i što više na sve moguće načine to približiti i sugerisati mladim ljudima, to je obaveza ne samo ove ustanove, nego i društva u cjelini.

Današnje predavanje sa pažnjom su slušali i kroz pitanja i odgovore aktivno učestvovali učenici učenike VII,VIII i IX razreda.

 

Predavanje na temu  Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja drogaPredavanje na temu  Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja drogaPredavanje na temu  Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja drogaPredavanje na temu  Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja drogaPredavanje na temu  Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja drogaPredavanje na temu  Prevencija rizičnog ponašanja mladih sa aspekta konzumiranja droga

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com