Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

26.02.2013.

Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije
Povodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu AkademijePovodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu AkademijePovodom četiri godine od osnivanja doo Akademija znanja vas poziva na koktel koji će se održati dana 27.02.2012. godine u holu Akademije

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com