Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Ponovna javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

29.05.2018.

Ponovna javna rasprava o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu

Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Opštinim Budva organizuje Ponovnu javnu raspravu o Nacrtu Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, u srijedu 30.maja od 11 - 13h, u  Akademiji znanja, amfiteatar D10.

Cilj ponovne javne rasprave je da se stručna i laička javnost upozna sa inoviranim Nacrtom Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i predloženim planskim rješenjima i Nacrtom izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Od Javne rasprave se očekuje da podstakne stručnjake i širu javnost da se uključe u proces rasprave i daju konkretne predloge, mišljenja i komentare na Nacrt Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com