Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Panel diskusija "Javno - privatna partnerstva na lokalnom nivou"

28.11.2013.

Panel diskusija "Javno - privatna partnerstva na lokalnom nivou"

U okviru projekta  "Korupcija na lokalnom nivou - nulta tolerancija" , Centar   za građansko obrazovanje (CGO), Institut alternativa (IA), NVO Bonum i NVO NADA , danas na Akademiji znanja u 12 sati organizuju panel diskusiju pod nazivom "Javno - privatna partnerstva na lokalnom nivou".

Panelisti: 

Miodrag Marković, Šef Kancelarije za borbu protiv korupcije

Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa(IA)

Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Moguće planiranje i procjena vrijednosti JPP-a – planiranje i realizacija JPP-a u skladu sa razvojnim planovima opštine, Cvetko Pajković, Sekretar za investicije

Uspostavljanje efikasne organizacije – službe za planiranje, praćenje i kontrolu ralizacije JPP-a na lokalnom nivou, Mihajlo Đurović, Sekretar za privredu i finansije

Ovaj projekat finansira Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2011

Panel je otvoren za sve zainteresovane građane/ke.Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com