Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Održana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju

13.12.2014.

Održana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Cilj radionice je bio da se roditelji upoznaju sa svojim pravima i pravima njihove djece, posebno iz oblasti socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, vaspitno-obrazovne zaštite  i drugih oblasti koje se odnose na ovu problematiku.

Predavači na radionici bili su izvršni direktor udruženja “Naša inicijativa” Milisav  Korać, dipl. pravnik,  Slobodan Vuković, profesor u penziji i predsjednica udruženja roditelja “Puževa kućica” Nataša Anastasov.

Radionica je okupila veliki broj roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju, koji su se aktivno uključili svojim zahtjevima, primjedbama i sugestijama.

Održana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvojuOdržana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvojuOdržana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvojuOdržana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvojuOdržana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvojuOdržana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvojuOdržana radionica: Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

[email protected]

+382 33 475 281

 

Izvršni direktor

Valentina Bellenger

[email protected]

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

[email protected]

 

Poslovni sekretar

Branka Radača

[email protected]

+38267 261 112