Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Održana prezentacija magistarskih studija

19.09.2014.

Održana prezentacija magistarskih studija

Fakultet za biznis i turizam upisuje prvu generaciju studenata magistarskih akademskih studija, a tim povodom danas je na Akademiji znanja za zainteresovane upriličena prezentacija. Program traje jednu godinu u obimu od 60 ECTS kredita.

Savjet za visoko obrazovanje je 16. jula ove godine donio odluku o akreditovanju magistarskog akademskog studijskog programa „Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu“ Fakulteta za biznis i turizam Budva.

Ideja vodilja za osnivanje ovog programa jeste produbljivanje i njegovanje istraživačke kulture kod svog osoblja i svojih studenata, a poseban akcenat stavlja se na mentorski i individualni rad sa studentima.

Fakultet za biznis i turizam učinio značajne napore da sasluša potrebe tržišta u projektovanju studijskih programa, ali i da dobro integriše praktičnu primjenu znanja u studijskom programu.

Magistarske studije koncipirane su tako da se zadovolje potrebe kadrova u ključnim oblastima zaposlenja kao što su obrazovanje (univerziteti, fakulteti i srednje škole - naročito gdje se izučava turizam), javna uprava – nacionalne i opštinske administracija (posebno oblasti gdje postoji perspektiva daljeg razvoja turizma), kao i turistička industrija.

Program magistarskih studija čine tri zajednička predmeta koja postavljaju širu perspektivu za dalja istraživanja i interesovanja studenata.  U skladu sa potrebama i sklonostima studenti osim njih odabiraju još tri izborna predmeta koja odgovaraju njihovim individualnim istraživačkim interesovanjima.

Fakultet planira da pruži podršku u javnom promovisanju najkvalitetnijih istraživačkih magistarskih radova naših studenata.

Do sada se javilo desetak zainteresovanih kandidata uglavnom iz turističke privrede i javne uprave, kao i jedan kandidat iz akademske zajednice. 

Upis za magistarske trajaće od 29.09. do 04.10.Održana prezentacija magistarskih studijaOdržana prezentacija magistarskih studijaOdržana prezentacija magistarskih studijaOdržana prezentacija magistarskih studija

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com