Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Održana Međunarodna konferencija "Strateško upravljanje bezbjednošću u saobraćaju"

15.11.2014.

Održana Međunarodna konferencija "Strateško upravljanje bezbjednošću u saobraćaju"

Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku organizovao je juče u Akademiji znanja međunarodnu konferenciju  na temu „Strateško upravljanje bezbjednošću saobraćaja na putevima".

Otvarajući konferenciju, dekan  fakulteta prof.dr Vujadin Vešović, podsjetio je da je 2011. godine u Izvještaju o napretku Crne Gore,  Evropska komisija izrazila zabrinutost za bezbjednost saobraćaja na putevima u našoj zemlji. Od tada Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, realizuju različite aktivnosti u cilju podizanja nivoa bezbjednosti saobraćaja, a jedna od njih je ova konferencija, u okviru koje su postavljeni sledeći ciljevi:

- Sagledavanje postojećeg stanja

Identifikacija ključnih problema i upravljanje bezbjednošću saobraćaja na putevima

- Predlaganje odgovarajućih rješenja i mjera za unapređenje bezbjednosti saobraćaja na putevima, saglasno propisima i praksi u Evropskoj Uniji.

Direktorica direktorata za drumski saobraćaj u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva Mirel Radić Ljubisavljević kazala je da  konferencija u Budvi predstavlja dobru priliku  da predstavnici Ministarstva prikupe nova znanja i iskustva iz oblasti bezbjednosti saobraćaja  na putevima, kako bi ih mogli u dogledno vrijeme inkomponirati u pozitivnoj zakonskoj regulativi.

Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Srbije Krstro Lipovac istakao je da postoje dva ključna faktora koji utiču na broj  stradalih u saobraćaju, a to su ekonomski standardi i voljnost plaćanja, odnosno ulaganja u bezbjednost saobraćaja.

Međunarodnu konferenciju  „ Strateško upravljanje bezbjednošću saobraćaja na putevima",  Fakultet za saobraćaj, komunikacije i logistiku  organizovao je u saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i pomorstva, Ministarstvom unutrašnjih poslova, nevladinim oprganizacijama i naučno-istraživačkim organizacijama, odnosno fakultetima iz regiona.

Održana Međunarodna konferencija Održana Međunarodna konferencija Održana Međunarodna konferencija Održana Međunarodna konferencija Održana Međunarodna konferencija Održana Međunarodna konferencija Održana Međunarodna konferencija Održana Međunarodna konferencija

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com