Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Održan Okrugli sto na temu "Kriza kulture u Crnoj Gori i regionu"

1.12.2013.

Održan Okrugli sto na temu "Kriza kulture u Crnoj Gori i regionu"

U organizaciji NVO "Agora", sinoć je na Akademiji znanja održan Okrugli sto na temu "Kriza kulture u Crnoj Gori i regionu". 
Učesnici Okruglog stola prof. Božena Jelušić, predstavnica NVO "Expeditio" Tanja Rajić, prof. Siniša Jelušić i  direktor Grad teatra Budva Merin Smailagić, podsatakli su vrlo interesantnu diskusiju brojnim pitanjima : Kakvo je stvarno stanje kulture u Crnoj Gori?Kako povećati kvalitet i kontinuitet kulturnih programa? Kako unaprijediti stanje u kulturnim institucijama? Kako bolje iskoristiti potencijale brojnih kvalitetnih umjetnika?  Da li je stanje u kulturi bolje u regionu? Može li se situacija u Crnoj Gori promijeniti nabolje? Kakva će biti pozicija kulture u godinama koje dolaze? i sl.
Održan Okrugli sto na temu Održan Okrugli sto na temu Održan Okrugli sto na temu

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com