Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Obuka za sticanje stručnog zvanja računovođa - računovodstveni tehničar

5.10.2017.

Obuka za sticanje stručnog zvanja računovođa - računovodstveni tehničar

Institut računovođa i revizora Crne Gore, po LICENCIRANOM PROGRAMU  Ministarstva prosvjete,  organizuje  obuku  za sticanje stručnog zvanja RAČUNOVOĐA – RAČUNOVODSTVENI TEHNIČAR.

Početak obuke je 07.10. 2017.godine od 15h do 20h,  u Akademiji znanja u Budvi.

Obuka traje 14 nedjelja, a namijenjena je licima koja hoće ili se već bave poslovima računovodstva u malim i srednjim preduzećima, sa ili bez radnog iskustva. 

U obuku  su uključeni svi segmenti računovodstvenih poslova,  od registracije preduzeća do zaključno sa izradom završnog računa.  

Prijavljivanje kandidata do: 06.10.2017.godine

·         na telefon: 020/227-708,

·         na e-mail irrcg@irrcg.co.me

Da bi se prijavili potrebno je da popunite prijavu i dostaviti kopiju diplome o završenoj školi.

Uslov za upis škole je minimalno završena srednja stručna sprema, bez obzira na smjer.

Prijavu  možete je naći na sajtu www.irrcg.co.me  na naslovnoj strani ili u sekciji Edukacija.

Više o školi na istom sajtu u sekciji Edukacija.

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com