Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Obuka obveznika u računovodstvu i reviziji

22.01.2015.

Obuka obveznika u računovodstvu i reviziji

Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore (IRSCG) organizuje u ponedjeljak 26. januara u Akademiji znanja obuku obveznika u računovodstvu i reviziji, vezanu za Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma.

Obuka će se održati u terminu od 9:30 do 15h, a namijenjena je zaposlenima u računovodstvu, zaposlenima u poreskom savjetovanju i menadžmentu.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com