Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Obuka na temu "Integracije Crne Gore u NATO"

24.11.2014.

Obuka na temu "Integracije Crne Gore u NATO"

Obuka na temu „Integracija Crne Gore u NATO“ održaće se sjutra, 25.11.2014. god. u terminu od 10h do 13h, u prostorijama Akademije znanja.

Obuku organizuje Uprava za kadrove Crne Gore i Komunikacioni tim za NATO Vlade Crne Gore, uz angažovanje predavača iz diplomatskog predstavništva u Crnoj Gori admirala slovenačke vojske Renata Petriča, i pukovnika docenta dr Mehmedina Tahirovića, iz Ministarstva odbrane Crne Gore.

Obuci će prisustvovati sekretari/načelnici,/direktori, kao i zaposleni iz Sekretarijata/Službi/Preduzeća, u broju od 2-5.

Službenici i namještenici koji budu prisustvovali ovoj obuci dobiće sertifikat Uprave za kadrove Crne Gore.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com