Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Obavještenje

21.02.2014.

Obavještenje

U okviru  javne rasprave o Nacrtu Državne studije lokacije "Dio sektora 46- Kamenovo" – Budva i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, koja traje od 07.02.2014.g. do10.03.2014.g., u saradnji sa Opštinom Budva, danas od 11-13 h na Akademiji znanja, održaće se  Okrugli sto na kojem će Nacrt planskog dokumenta i Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu biti prezentovani od strane Obrađivača. 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com