Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Najava: Radionica na temu “ Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju”.

8.12.2014.

Najava: Radionica na temu “ Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja prava djece i mladih sa smetnjama u razvoju”.

NVO Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “Naša inicijativa”  iz Podgorice, održaće 12.decembra sa početkom u 11 h,u Akademiji znanja , šestočasovnu radionicu, u skladu sa projektom “ Uz pravnu podršku do kvalitetnijeg ostvarenja  prava djece i mladih sa smetnjama  u razvoju”.

Predavači na radionici su Milisav - Mimo Korać, dipl. pravnik i Slobodan Vuković, profesor u penziji.

Radionica se organizuje u deset gradova u Crnoj Gori. Projekat podržava Evropska unija, posredstvom Centra za građansko obrazovanje i Građanskih inicijativa.

Pored roditelja djece sa teškoćama u razvoju iz Budve, radionici će prisustvovati predstavnici Opštine Budva, Centra za socijalni rad, Fonda zdravstva i lokalnih medija.

http://www.akademijaznanja.me/fajlovi/p198kkthlit9epqnqd3m4jsh61.pdf




Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com