Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Najava: Partnerstvom i saradnjom do unapređenja cjelokupnog položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju

25.01.2017.

Najava: Partnerstvom i saradnjom do unapređenja cjelokupnog položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju

Radionica NVO Saveza udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju “ Naša inicijativa” Podgorica, dana 26.01.2017. godine u 11h u  "Akademiji znanja", amfitetar C8, organizuje  radionicu "Partnerstvom i saradnjom do unapređenja cjelokupnog položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju”.

Radionica u Budvi je prva u nizu radionica, koje će se održati širom Crne Gore u okviru  projekta “Partnerstvom i saradnjom do unapređenja cjelokupnog položaja djece i mladih sa smetnjama u razvoju” , koji  sprovodi NVO  “Naša inicijativa” u saradnji sa predstavništvom UNICEF u Crnoj Gori i uz finansijsku podršku EU.

Ovaj program dio je višegodišnje regionalne inicijative sa ciljem unapređenja zaštite djece od nasilja i socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju, koja se implementira u partnerstvu između UNICEF, European Disability Forum - EDF, EU, i Vlada sedam zemalja u procesu pridruživanja EU.

Cilj održavanja radionice je da se roditelji djece i mladih sa smetnjama u razvoju iz Budve  bliže i detaljnije upoznaju sa osnovnim pravima iz socijalne i dječije zaštite, pravima iz zdravstvene zaštite, obrazovanju djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama, propisima o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom i slično. Na taj način stvoriće se preduslovi  da veći broj roditelja u narednom periodu za svoju djecu ostvari prava i doprinese unapređenju položaja te populacije u društvu.

Iz NVO pozivaju zainteresovane na učešće u radu bi doprinijelo kvalitetnijem sadržaju planirane radionice.

 Učešće možete potvrditi na e-mail: nasainicijativa@t-com.me ili na broj telefona 069 227 882.

AGENDA

http://www.akademijaznanja.me/fajlovi/p1b7aqmc1b1hiemu9fi1g9jhm81.docx

 

 

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com