Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Najava: Interaktivna izložba "Baština Himalaja"

13.10.2014.

Najava: Interaktivna izložba "Baština Himalaja"

Međunarodna Društvena Organizacija

"Kulturna baština Himalaja" predstavlja:

 

Interaktivnu izložbu

 

Baština Himalaja

Datum: 17-24. oktobra 2014 godine

Mjesto održavanja: Akademija znanja, Budva, Žrtava fašizma 75

Otvaranje izložbe: 17. oktobra u 18:00 časova

 

Od 17. do 24. oktobra u Budvi, u zgradi Akademije znanja,  prvi put u Crnoj Gori održaće se izložba "Baština Himalaja".

Izložba daje mogućnost zainteresovanim i aktivnim ljudima da prošire svoja znanja i na taj način steknu jasniju sliku o budističkoj kulturi, istoriji razvoja budizma i o tome u kom obliku budizam danas postoji na Zapadu i Istoku.

Izložba sadrž ioko 30 predmeta budističke umjetnosti: tradicionalne tibetanske slike i skulpture, kao i rad evropskih i ruskih fotografa - putnika i hodočasnika, koji prikazuje originalne uzorke tibetanske kulture.

UTibetu, na "krovusvijeta",posljednjihhiljadugodina čuvaju se i razvijaju originalna budistička kultura i umjetnost. Duboko simboličko značenje budističke umjetnosti nije samo umjetnički izraz odnosa prema svijetu. To je pokušaj da nam se prenesu drevno duboko značenje i humanistički ideali. Na Himalajima se simbolizam u umjetnosti koristi kao metoda za razvoj naprednih znanja i potencijala koji su svojstveni svakom čovjeku od rođenja.

 Na otvaranju gostima će biti ponuđeno stručno vođenje kroz izložbu na srpskom i ruskom jeziku, predavanje o teoriji i praksi tibetanskog budizma pod nazivom : "Osnove budističke filozofije i prakse u savremenom svijetu", kao i master-klass iz meditacije.

 Predavanja i master-klass će dati učenik Lame Ole Nidala - Nik Sabev (Bugarska).

Jezik predavanja: ruski sa prijevodom na crnogorski.

 Predavanje počinje17. oktobra u 19.00 časova.

 Stručno vođenje kroz izložbu na ruskom i crnogorskom jeziku, kao i filmske projekcije za posjetioce, biće organizovani i ostalih dana trajanja izložbe.

Budizam se temelji narazumijevanju da svaka osoba i svako živo biće, u svim vremenima i kulturama, žele jedno - da budu srećni. Budističke metode posvijećene su traženju bezvremene sreće i njenih uzroka. Može se reći da budizam i moderni humanizam sa sekularnim obrazovanjem, koje se bazira na kritičkom pogledu, imaju zajedničke ciljeve, što predstavlja čvrstu osnovu za uzajamno obogaćivanje tibetanske i kulture Zapada.

Jedinstveni obrazovni projekat "Baština Himalaja" je originalna putujuća izložba. Od 2003. godine, u 50 gradova Rusije, blizu 100.000 ljudi je iskoristilo priliku da se sretne sa eksponatima i čuje predavanja o ovoj drevnoj kulturi. Cijela zbirka se sastoji od preko 400 predmeta iz radionica u Nepalu, Tibetu, Butanu, Mongoliji, Indiji i Burjatiji. U Crnu Goru će stići mali, ali ne i manje vrijedan dio zbirke.

Izložba u Budvi će biti realizovana zahvaljujući dobroj volji i podršci Ruske škole "Katyusha" i "Akademije znanja." Projekat je organizovan pod pokroviteljstvom Međunarodne društvene organizacije "Kulturna baština Himalaja", koja se zalaže za očuvanje kulture i istorijskih tradicija naroda Srednje Azije.  

Za više informacija o interaktivnom projektu "Baština Himalaja", posjetite http://exhibition.gimalai.org/.

Specijalni program:

 17. oktobra

18.00 Otvaranje izložbe "Baština Himalaja" sa stručnim vođenjem na ruskom i crnogorskom jeziku.

19.00 Predavanje: "Filozofija i praksa budizma u savremenom svijetu" i master klass iz meditacije. Predavač: Nik Sabev (Bugarska), učenik Lame Ole Nidala.

 20. oktobra

17.00 Vođena tura na crnogorskom jeziku

17.30 Vođena tura na ruskom jeziku

 21. oktobra

 17.00 Vođena tura na crnogorskom jeziku

17.30 Vođena tura na ruskom jeziku

18.30 Projekcija dokumentarnog filma "Budizam u savremenom svijetu" (režija Henrik Nielsen, Danska, 2007). Film je na engleskom jeziku sa prevodom na crnogorskom.

 22. oktobra

 17.00 Vođena tura na crnogorskom jeziku

17.30 Vođena tura na ruskom jeziku

 23. oktobra

 17.00 Vođena tura na crnogorskom jeziku

17.30 Vođena tura na ruskom jeziku

18.30 Projekcija dokumentarnog filma "Budizam u savremenom svijetu" (režija Henrik Nielsen, Danska, 2007). Film je na ruskom jeziku.

 24. oktobra

 17.00 Vođena tura na crnogorskom jeziku.

17.30 Vođena tura na ruskom jeziku.


Za sva pitanja možete se obratiti kuratoru izložbe:

Ksenia Benevalenskaya, Telefon: +382 6981-5067.

 

Najava: Interaktivna izložba Najava: Interaktivna izložba

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com