Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Na Akademiji znanja danas održana sjednica TOB

29.11.2013.

Na Akademiji znanja danas održana sjednica TOB

Turistička organizacija opštine Budva održala je danas na kademiji znanja   II vanrednu sjednicu II saziva Skupštine.

 Na sjednici su usvojena sledeća akta:

 1. Finansijski plan Turističke organizacije opštine Budva za 2014. godinu;

 2. Plan i program rada Turističke organizacije opštine Budva za 2014. godinu.

 Sva navedena akta usvojena su jednoglasno i biće upućena Skupštini Opštine Budva na davanje saglasnosti.

 

 

Na Akademiji znanja danas održana sjednica TOBNa Akademiji znanja danas održana sjednica TOBNa Akademiji znanja danas održana sjednica TOBNa Akademiji znanja danas održana sjednica TOB

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com