Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Kursevi u okviru EU granta

4.03.2017.

Kursevi u okviru EU granta

Na osnovu Ugovora – Grant Contract CFCU/MNE/022 u sklopu Grant šeme "Unaprijeđenje kvalifikacija radne snage, konsultacije u karijeri i podrška pri zapošljavanju u sektoru turizma u Crnoj Gori", finansiranog iz IPA EU sredstava, FAKULTET ZA BIZNIS I TURIZAM BUDVA, kao organizator obuke, objavljuje:

POZIV za PRIJAVU NA KURSEVE obuke za:

menadžera hrane i pića,
menadžera hotelskog domaćinstva,
menadžera recepcije,
i turističkog vodiča

Pravo prijave na kurseve imaju nezapošljeni državljani Crne Gore (mladi, žene i dugoročno nazapošljeni na tržištu rada) sa završenom srednjom spremom adekvatnog usmjerenja.

Prijave se podnose na formularu koji se dobija na Fakultetu za biznis i turizam Budva, zgrada Akademija Znanja Budva.

Prijave se primaju od 03.03.2017. godine do 18.03.2017. godine, svakog radnog dana u studentskoj službi (prizemlje zgrade Akademije znanja, Budva), od 09:00h do 14:00h.

Prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se uzimati u obzir.

Detaljnija uputstva nalaze se nalinkovima:

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com