Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Jqavno otvaranje ponuda za lokacije u I zoni sezonskog karaktera i za lokacije u opštoj upotrebi

26.06.2017.

Jqavno otvaranje ponuda za lokacije u I zoni sezonskog karaktera i za lokacije u opštoj upotrebi

Po objavljenom Pozivu  za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta i izgrađenog građevinskog zemljišta u opštoj upotrebi na teritoriji Opština Budva  koji je objavila Opština Budva,  Javno otvaranje ponuda kojem mogu prisustvovati svi ponudjači održaće se dana 27.06.2017 godine u amfiteatru D10- Akademije znanja na III(trećem)spratu u 10,00 časova za lokacije u I zoni sezonskog karaktera za period od 1.07.2017.godine do 31.12.2017.godine , i u 12.30h za lokacije u opštoj upotrebi koje se izdaju za period od 1.07.2017.godine do 31.12.2018.godine.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com