Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javno otvaranje ponuda po Javnom pozivu za dostavu ponude za ustupanje prodajnog mjesta za prodaju i posluživanje hrane posjetiocima Sea Dance festivala 2017

27.06.2017.

Javno otvaranje ponuda po Javnom pozivu za dostavu ponude za ustupanje prodajnog mjesta za prodaju i posluživanje hrane posjetiocima Sea Dance festivala 2017

Javno otvaranje ponuda, po Javnom pozivu za dostavu ponude za ustupanje prodajnog mjesta za prodaju i posluživanje hrane posjetiocima Sea Dance festivala 2017, a koji je objavila Opština Budva, održaće se dana 29.06.2017. godine u 12:00 sati, u prostorijama Akademije znanja u Budvi, sala B8.

Javno otvaranju  ponuda mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com