Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javne rasprave u Akademiji znanja

21.12.2016.

Javne rasprave u Akademiji znanja

1. Javna rasprava o Nacrtu programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. godinu i Nacrta programa uređenja prostora Opštine Budva za 2017. godinu, koja će se održati u Akademiji znanja u Budvi, u četvrtak, 22. decembra, s početkom u 10.00 časova (više na: http://budva.me/article/program-javne-rasprave-o-nacrtu-programa-investicionih-aktivnosti-op%C5%A1tine-budva-za-2017);

2. Javna rasprava o Nacrtu odluke Budžeta Opštine Budva za 2017. godinu, koja će se održati u Akademiji znanja u Budvi, u petak, 23. decembra, s početkom u 10.00 časova (više na: http://budva.me/article/nacrt-odluke-o-bud%C5%BEetu-op%C5%A1tine-budva-za-2017-godinu);


Više informacija o programu javnih rasprava, kao i nacrte navedenih dokumenata, možete naći na sajtu Opštine Budva (www.budva.me), u rubrikama "novosti" i "javne rasprave", te na sljedećim linkovima:

Podsjećamo da avne rasprave traju 15 dana od dana otvaranja - 13. decembra, i da u naznačenom periodu svi zainteresovani subjekti mogu učestvovati u njima.

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com