Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javne nabavke Šoping metoda

23.06.2017.

Javne nabavke Šoping metoda

TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA POSTUPAK JAVNE NABAVKE ŠOPINGOM ZA NABAVKU

KANCELARIJSKOG MATERIJALA

http://www.akademijaznanja.me/fajlovi/o_1bjabuu5jf51fd616l3181jtlra.pdf

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com