Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna raspravao Nacrtu budžeta opštine Budva za 2014. god.

5.12.2013.

Javna raspravao Nacrtu budžeta opštine Budva za 2014. god.

 Na danas održanoj Javno raspravi  o Nacrtu budžeta opštine Budva za 2014. god., načelnik Sekretarijata ua privredu i finansije Mihailo Đurović kazao je da su primici i izdaci za narednu godinu planirani u iznosu od 43.774.000,00 eura.

Primici budžeta opštine Budva za 2014. god. sastoje se od zakonom ustupljenih prihoda (9,81%) i sopstvenih prihoda (90,19%).

Najveće učešće u izdacima imaju kapitalni izdaci  31,57%, što iznosi  13.821.000,00 eura.

Najznačajnija kapitalna ulaganja u 2014. god. odnose se na:

izgradnju i opremanje građanskog biroa

- izgradnju ulice kod Akademije znanja

izgradnju ulice kod naselja Lazi

izgradnju ulice od Žute grede do Topliša i

izgradnju obilaznice od hotela „Queen of Montenegro“.

Najveći dio kapitalnih investicija namijenjen je za lokalnu infrastrukturu (52,09%).

Javna rasprava o Nacrtu budžeta održala se na Akademiji znanja Budva, i biće nastavljena sjutra u 17 sati.

 

Javna raspravao Nacrtu budžeta opštine Budva za 2014. god.Javna raspravao Nacrtu budžeta opštine Budva za 2014. god.Javna raspravao Nacrtu budžeta opštine Budva za 2014. god.Javna raspravao Nacrtu budžeta opštine Budva za 2014. god.Javna raspravao Nacrtu budžeta opštine Budva za 2014. god.

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com