Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja

5.06.2017.

Javna rasprava u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja održaće u utorak 12. juna u 11h u Akademiji znanja, amfiteatar B10, ,  javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

PROGRAM RASPRAVE:

 

1. Javna rasprava trajaće do 05. jula 2017. godine. 


2. Javna rasprava se organizuje:

 

- postavljanjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu na sajtu Ministarstva rada i socijalnog staranja;

- postavljanjem nacrta na portalu e-Uprave i objavljivanjem javnog poziva u Dnevnom listu „Pobjeda“; i

- organizovanjem okruglih stolova koji će biti održani po sljedećem programu:

 

  • 12. jun 2017. godine u periodu od 11:00 - 13:00h (adresa: Akademija znanja, ul. Žrtava fašizma, Budva)
  • 16. jun 2017. godine u periodu od 11:00 - 13:00h (adresa: hotel Franca, ul. Muniba Kučevića, Bijelo Polje)
  • 20. jun 2017. godine u peridu od 11:00 - 13:00h (adresa: Stara zgrada Vlade, ul. Jovana Tomaševića bb, Podgorica).


3. Pozivaju se građani, stručne i naučne institucije, državni organi, strukovna udruženja, nevladine organizacije, mediji i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*.


4. Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 05. jula 2017. godine, Ministarstvu rada i socijalnog staranja, na sljedeći način:

 

  • na e-mail adresu: kabinet@mrs.gov.me
  • na portalu e-Uprave ili 
  • preko arhive Ministarstva na adresu Rimski Trg broj 46, PC Vektra Podgorica (sa naznakom “Javna rasprava – Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i zdravlju na radu*)“.

 

Kontakt osoba:

Danijela Šuković,  danijela.sukovic@mrs.gov.me

Tel: +382 20 482 373

Fax: +382 20 238 645

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com