Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji

7.05.2017.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji

Ministarstvo održivog razvoja i turizma, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona (“Službeni list Crne Gore”, broj 12/12) pokrenulo je Javnu raspravu o Nacrtu zakona o planiranju i izgradnji.

Javna rasprava će su Budvi održati 8.maja u 11h, u Akademiji znanja, amfiteatar D 10.

Nacrt zakona o planiranju izgradnji postavljen je na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma: 

Nacrta zakona o planiranju i izgradnji. 

Iz Ministarstva pozivaju se građane, stručne i naučne institucije, državne organe, strukovna udruženja, nevladine organizacije, medije i druge zainteresovane organizacije i zajednice da se uključe u javnu raspravu i daju svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na tekst 

Zainteresovani subjekti mogu svoje komentare, mišljenja, primjedbe i sugestije dostaviti u pisanoj ili elektronskoj formi do 12. juna tekuće godine Ministarstvu održivog razvoja i turizma na sljedeći način: 

- na e-mail adresu Ministarstva održivog razvoja i turizma javna.rasprava@mrt.gov.me  
- na portalu E-Uprave ili 
- preko arhive Ministarstva na adresu: 

Ministarstvo održivog razvoja i turizma 
IV Proleterske 19, 81000 Podgorica 
(sa naznakom “Javna rasprava – Nacrt zakona o planiranju i izgradnji“).

 

 

FacebookTwitterPinterestLinkedInGoogle+RedditEmail
 

 

 

Share
 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com