Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava o Nacrtu programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. godinu i Nacrta programa uređenja prostora opštine Budva za 2017. godinu

27.02.2017.

Javna rasprava o Nacrtu programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. godinu i Nacrta programa uređenja prostora opštine Budva za 2017. godinu

Javna rasprava  o Nacrtu programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. godinu i Nacrta programa uređenja prostora opštine Budva za 2017. godinu  za područje koje pripada užem dijelu grada, kao i mjesnim zajednicama Bečići, Brajići, Gornji Pobori, Jaz i Markovići, održaće se u Akademiji znanja u četvrtak, 2.03. 2017. god, sa početkom u 10h.

Stručna javna rasprava (starješine organa uprave, direktori javnih ustanova i preduzeća, korisnika budžetskih sredstava) biće održana u Akademiji znanja istog dana u 13h.

Program Javne rasprave o Nacrtu programa investicionih aktivnosti Opštine Budva za 2017. godinu i Nacrta programa uređenja prostora opštine Budva za 2017. godinu, kao i Poziv na javnu raspravu  možete pogledati na linkovima:

http://budva.me/sites/default/files/PDF/Novosti/22-02-2017-program-javne-rasprave.pdf

http://www.budva.me/sites/default/files/PDF/Novosti/22-02-2017-poziv.pdf

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 33 475 281

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com