Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva u Starom gradu i kontakt zoni Starog grada

12.04.2017.

Javna rasprava o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva u Starom gradu i kontakt zoni Starog grada

Javna rasprava o Nacrtu Plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Budva u Starom gradu i kontakt zoni Starog grada (platoi ispred bedema Starog grada, hotela “Avala” i “Mogren” i prema Pizani) za period od 01.06.2017. do 31.12.2017. godine, trajaće 15 (petnaest) dana i biće organizovana u periodu od 12. aprila do 27. aprila 2017. godine, a u Akademiji znanja održaće se 20.aprila (četvrtak) sa početkom u 10h.

U skladu sa mehanizmima i oblicima učešća građana u postupku Javne rasprave, subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije podnijeti:

- Na javnoj raspravi koja će biti organizovana 20.04.2017. godine, sa početkom u 10:00 časova, u zgradi Akademije znanja u Budvi
- U pisanoj formi putem pošte, na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj, Trg sunca br. 3, Budva
- Putem e-mail adrese: urbanizam.bd@t-com.me
- Neposredno u Sekretarijatu za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva (adresa: Trg sunca br. 3 Budva) svakog radnog dana u terminu od 10:00 do 12:00 časova, za vrijeme trajanja javne rasprave, ili putem telefona br. 033/451-287.

 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com