Akademija znanja, Budva Crna Gora

Aktuelnosti > Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2017. god. u petak u 10h u Akademiji znanja

15.12.2016.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2017. god. u petak u 10h u Akademiji znanja

Javna rasprava u vezi sa Nacrtom odluke o budžetu Opštine Budva za 2017. godinu

U utorak, 13. decembra, Sekretarijat za privredu i finansije Opštine Budva uputio je Javni poziv svim zainteresovanim subjektima kako bi uzeli učešće u Javnoj raspravi u vezi sa Nacrtom odluke budžeta Opštine Budva za 2017. godinu.

Javna rasprava će trajati 15 dana, od 13. do 27. decembra, a ovo je program:


1) Program Javne rasprave za Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2017. godinu je dostupan u periodu od 13. do 27. decembra 2016. godine na internet adresi Opštine Budva (www.budva.me): 1. Opština Budva/Novosti; 2. Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za privredu i finansije/ Novosti, na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg Sunca br. 3, Budva, i na RTV Budva - oglasno; 

2) Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2017. godinu biće dostupan svim zainteresovanim strankama u periodu od 13. do 27. decembra 2016. godine u kancelariji broj 78, u Sekretarijatu za privredu i finansije Opštine Budva, Trg Sunca br. 3, Budva, u terminima od 9.00 do 12.00 časova;

3) Nacrt odluke o budžetu opštine Budva za 2017. godinu biće dostupan svim zainteresovanim strankama u periodu od 13. do 27. decembra 2016. godine na internet adresi Opštine Budva (www.budva.me): Opština Budva/Novosti; 2. Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za privredu i finansije/ Novosti, na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg Sunca br. 3, Budva i na RTV Budva – oglasno;

4) Program održavanja Javne rasprave predviđa javno učestvovanje zainteresovanih stranki na slijedeći način: 

- četvrtak, 15. decembar 2016. godine, 10.00 časova, Spomen dom Crvena komuna (kino sala), Petrovac 
Mjesne zajednice Sveti Stefan, Reževići, Petrovac i Buljarica, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica;

- petak, 16. decembar 2016. godine, 10.00 časova, Akademija znanja (sala C10, drugi sprat), Budva
Stručna javna rasprava za starješine organa uprave, direktore javnih ustanova i preduzeća, korisnike budžetskih sredstava;


- petak, 23. decembar 2016. godine, 10.00 časova, Akademija znanja (sala C10, drugi sprat), Budva
Mjesne zajednice sa područja užeg i šireg dijela grada, kao i mjesne zajednice Bečići, Brajići, Donji Pobori, Gornji Pobori, Jaz, Markovići i Svinjišta, građani i institucije sa područja ovih mjesnih zajednica;

5) Zainteresovane stranke su: građani, predstavnici mjesnih zajednica, predstavnici nevladinih organizacija, predstavnici lokalne uprave i javnih službi čiji je osnivač Opština Budva, predstavnici političkih partija i ostali;

6) Predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na utvrđeni Nacrt zaintersovane stranke mogu slati pisanim putem na adresu: Opština Budva, Sekretarijat za privredu i finansije (kancelarija br. 65), Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, i preko Pisarnice opštine Budva – na istoj adresi; i/ili elektronskim putem na adresu: finansije@budva.me u periodu od 13. do 27. decembra 2016. godine;

7) Sekretarijat za privredu i finansije Opštine Budva razmotriće primjedbe, predloge i sugestije učesnika Javne rasprave nakon čega će sačiniti Izvještaj o sprovedenoj Javnoj raspravi najkasnije do 27. decembra 2016. godine;

8) Izvještaj iz prethodne tačke Informacioni centar Opštine Budva objaviće 27. decembra 2016. godine na internet adresi Opštine Budva (www.budva.me), na strani Organi lokalne uprave i službe/ Sekretarijat za privredu i finansije/ Novosti i na Oglasnoj tabli u Opštini Budva, Trg Sunca br. 3, Budva.


Na sljedećem linku može se ostvariti pristup Nacrtu odluke o Budžetu Optšine Budva za 2017. godinu: www.budva.me/article/nacrt-odluke-o-budžetu-opštine-budva-za-2017-godinu

Javni poziv može se pogledati na web sajtu Opštine Budva, link: www.budva.me/article/javni-poziv-svim-subjektima-za-učešće-u-javnoj-raspravi-o-nacrtu-odluke-o-budžetu-opštine
 

Kontakt

DOO "Akademija znanja" Budva

Žrtava fašizma bb
Obilaznica
85310 Budva

Kontakti:

akademijaznanjabd@gmail.com

+382 67 615 050

+382 67 073 457

 

Izvršni direktor

Valentina Dabović

az.valentina.dabovic@gmail.com

 

Savjetnik za odnose s javnošću i marketing

Sandra Radulović

az.sandra.radulovic@gmail.com

 

Administrator

Branka Radača

az.branka.radaca@gmail.com